ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Хэрэв та зээлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авхыг хүсвэл доорх мэдээлэл авах гэсэн товчин дээр дарч бидэнд хүсэлтэй явуулна уу!

Хэрэгцээ шаардлага

Жижиг бизнес эрхлэгч нарыг дэмжих зээл

Хэмжээ

Цэвэр орлогоос шалтгаалж зээлийн хэмжээг тодорхойлно

Бүрдүүлэх материал

Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт, Бусад орлого нотлох, Түрээсийн гэрээ, Үл хөдлөхийн гэрчилгээ, Цэнхэр дэвтэр, Хар дэвтэр, Ажлын газрын тодоорхойлолт, Оршин суугаа хаягын тодорхойлолт, Батлан даагч, Цээж зураг

Хугацаа

25 хоног

Шимтгэл

Авч байгаа зээлийн 1 хувь

Онцлох зүйл

Өдөр бүрийн төлөлттэй

Хүү

9%

МЕТАЛ ХАЙГЧ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Хэрэв та зээлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авхыг хүсвэл доорх мэдээлэл авах гэсэн товчин дээр дарч бидэнд хүсэлтэй явуулна уу!

Хэрэгцээ шаардлага

Яаралтай бэлэн мөнгөний шаардлага гарсан тохиолдолд

Хэмжээ

Тавьж буй барьцааны граммаас шалтгаална.

Бүрдүүлэх материал

Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт, Бусад орлого нотлох бичиг баримт, Оршин суугаа хаягын тодорхойлолт

Хугацаа

30 хоног

Шимтгэл

Авч байгаа зээлийн 1%

Онцлох зүйл

Хүүгээ төлөөд хэдэн ч удаа сунгуулах боломжтой.

Хүү

7% – 8%

ДУГААР БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Хэрэв та зээлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авхыг хүсвэл доорх мэдээлэл авах гэсэн товчин дээр дарч бидэнд хүсэлтэй явуулна уу!

Хэрэгцээ шаардлага

Яаралтай бэлэн мөнгөний шаардлага гарсан тохиолдолд

Хэмжээ

15сая хүртэлх / 9909, 8811, 9911, 9919 /

Бүрдүүлэх материал

Иргэний үнэмлэх, тухайн дугаарын үндсэн эзэмшигч байх, нэр шилжих

Хугацаа

6 сар

Шимтгэл

0.5%

Онцлох зүйл

Хүүгээ төлөөд хэдэн ч удаа сунгах боломжтой

Хүү

3,5 – 5.0%