ЦАЛИНГИЙН ЗЭЭЛ

Хэрэв та зээлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авхыг хүсвэл доорх мэдээлэл авах гэсэн товчин дээр дарч бидэнд хүсэлтэй явуулна уу!

Хэрэгцээ шаардлага

Яаралтай бэлэн мөнгөний шаардлага гарсан тохиолдолд

Хэмжээ

Гарт олгож буй цалингийн дундажаас тооцож хувилна.

Бүрдүүлэх материал

Иргэний үнэмлэх, Нийгмий даатгалын дэвтэр, Дансны хуулга, Орлого нотлох, Ажлын газрын тодорхойлолт, Батлан даагч, Цээж зураг

Хугацаа

6 – 9 сар хүртэл

Шимтгэл

Авч байгаа зээлийн 1 хувь

Онцлох зүйл

Давхар зээлтэй байж болно.

Хүү

4,9 %

АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ

Хэрэв та зээлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авхыг хүсвэл доорх мэдээлэл авах гэсэн товчин дээр дарч бидэнд хүсэлтэй явуулна уу!

Хэрэгцээ шаардлага

Автомашин барьцаалан /зогсоолын, унаж явах, авто лизингийн зээл /

Хэмжээ

Авто машины үйлдвэрлэсэн он, марк, загвараас шалтгаална

Бүрдүүлэх материал

Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт, Жолооны үнэмлэх

Хугацаа

12 – 24 сар хүртэл

Шимтгэл

Авч байгаа зээлийн 1 хувь

Онцлох зүйл

Автомашинаа зогсоолд байршуулах, унаж явах, шинээр автомашин худалдан авхад тань санхүүгийн асуудал гарсан тохиолдолд авах боломжтой зээл

Хүү

3% – 4,9%